Stauffenberg Bloodstock Logo

Zegna (2009)

Züchter: Graf und Gräfin Stauffenberg
Besitzer: Graf und Gräfin Stauffenberg

Schimmel, Stute v. Shirocco a.d. Zephyrine (GB)

Shirocco

Zephyrine (GB)

Monsun

So Sedulous

Highest Honor

Petal Girl

Konigsstuhl
Mosella
The Minstrel
Sedulous
Kenmare
High River
Caerleon
Amazer

3j. Klassische Siegerin, Norsk Oaks

2010 verkauft, BBAG Jährlingsauktion, gekauft 2013, privat